Дії ремонтного органу частини в наступі.

При висуванні частин на рубіж переходу до атаки (вводу в бій) озброєнню і техніці може проводитися контрольний огляд, а при необхідності та наявності часу здійснюється дозаправка їх пальним із додаткових ємностей. Замикання похідних колон підрозділів і частин, рухаючись разом з колонами, у випадку необхідності евакуйовують з маршрутів руху зразки озброєння і техніки, що вийшли із ладу на маршрутах і проводять їм поточний ремонт. При цьому пошкоджене озброєння звичайно силами похідних колон не ремонтується, а транспортується на ЗППМ або здається на артилерійський склад частини.

До складу замикань колон частини від ремонтної роти можуть виділятися до одного відділення бронетанкової техніки з танкоремонтною майстернею, танковий Дії ремонтного органу частини в наступі. тягач і автомобіль з запасними частинами та пальним. Для ремонту і евакуації автомобільної техніки може виділятися відділення розбірно-збірних робіт з майстернею МРС-АТ і автомобільний тягач.

На замикання похідної колони частини покладаються такі задачі:

- ремонт несправностей машин тривалістю до 2-х годин;

- заправку відставших машин та ремонтуємих силами та засобами замикань машин пальним та мастильними матеріалами;

- евакуація несправних зразків озброєння і техніки з маршрутів руху;

- витягання застрявших машин;

- направлення відставших та відремонтованих машин до своїх підрозділів і супроводження їх.

Гусеничні машини, які не можуть бути відновлені силами та засобами замикань похідних колон, по можливості зосереджуються в Дії ремонтного органу частини в наступі. групи для наступної передачі засобам старшого начальника. Данні про кількість та місцях знаходження озброєння і техніки, що не охоплені відновлювальними роботами, начальники замикань похідних колон доповідають заступнику командира частини з озброєння. Не відновлені колісні машини звичайно буксируються засобами підрозділів і замикань на ЗППМ частини.

Тривалість роботи по відновленню озброєння і техніки на маршрутах висування визначається необхідністю прибуття замикань похідних колон до своїх ремонтних підрозділів до часу їх розгортання для роботи на ЗППМ, тобто через 2-3 години після початку атаки.

При наявності на маршрутах висування труднопрохідних ділянок місцевості, водяних та інших перешкод до них завчасно висуваються і розгортаються для роботи РтЕГ і Дії ремонтного органу частини в наступі. ЕК. Після виконання своїх задач вони приєднуються до своїх підрозділів.

При висуванні на рубіж переходу до атаки (вводу в бій) група технічної розвідки і ремонтно-евакуаційна група частини прямують за батальйонами, призначеними для дій в першому ешелоні на напрямі головного удару частини. Основний склад ремонтної роти висувається за головними силами своєї частини. З виходом підрозділів першого ешелону на рубіж переходу до атаки РЕГ частини розміщуються в укритті на напрямі ділянки прориву на відстані 2-4 км від переднього краю. Основний склад ремонтної роти зупиняється на відстані 7-8 км від переднього краю. Це забезпечує його безпечне розміщення та можливість своєчасного висування у райони Дії ремонтного органу частини в наступі. найбільшого виходу озброєння і техніки із ладу для розгортання на ЗППМ частини.Відновлення озброєння і техніки в ході наступального бою здійснюється з урахуванням обстановки, що склалася, а взагалі проводиться таким чином. Пункти технічного спостереження (ПТС) батальйонів, висуваючись за бойовими порядками рот першого ешелону, оглядають всі зразки озброєння і техніки, що вийшли із ладу в ході бою. На підставі наслідків огляду начальники ПТС ставлять задачі начальникам своїх РЕГ по евакуації і ремонту пошкоджених зразків озброєння та техніки.

Про ті зразки, які не можуть бути відновлені своїми силами та засобами, вони негайно доповідають заступнику командира частини з озброєння. ПТС також повідомляють РЕГ Дії ремонтного органу частини в наступі. частин про місця знаходження зразків озброєння і техніки, які підлягають відновленню силами та засобами частини.

Особовий склад РЕГ батальйонів з прибуттям до місць знаходження пошкоджених зразків озброєння і техніки, уточнює їх стан та обсяг ремонтних робіт на них, визначає необхідну кількість сил та засобів для їх виконання, відшукує місце для укриття та розгортання своїх ремонтних засобів. Своїми силами та засобами РЕГ батальйонів відновлюють пошкоджені зразки на місці виходу із ладу або евакуйовують їх із під вогню ворога до найближчих укрить. Евакуація пошкоджених зразків озброєння і техніки з початком атаки здійснюється тягачами РЕГ батальйонів. По мірі просування батальйонів у Дії ремонтного органу частини в наступі. ході бою РЕГ переміщуються за ПТС і по команді їх начальників виконують евакуацію пошкодженого озброєння і техніки із під вогню ворога до найближчих укрить і надають екіпажам (обслугам), водіям допомогу по відновленню пошкодженого зразка.

Тягачі РЕГ частини в ході наступу переміщуються за батальйонами першого ешелону, що діють на напрямі головного удару. Вони виконують евакуацію озброєння і техніки до місць розгортання своїх ремонтних засобів, а озброєння і техніку, що не можливо відновити силами та засобами частини, на шляхи евакуації з’єднання.

РЕГ частини використовуються для ремонту машин з таким обсягом робіт, який дозволяє їй прибувати до батальйонів першого ешелону до моменту виконання Дії ремонтного органу частини в наступі. частиною наступної задачі. На цьому рубежі очікується великий вихід із ладу озброєння і техніки. Таким чином, виходячи із тактичних нормативів на наступ, тривалість роботи РЕГ частини в районі рубежу переходу до атаки може складати приблизно 3-5 годин.

По мірі просування підрозділів першого ешелону в глибину оборони ворога ремонтна рота по сигналу заступника командира частини з озброєння розпочинає висування. Через 1,5-2 години після початку бою вона виходить в район рубежу переходу до атаки в готовності до розгортання на ЗППМ. ЗППМ організується в місцях зосередження найбільшої кількості пошкоджених зразків озброєння і техніки. Звичайно ЗППМ частини призначається в районі рубежу переходу до Дії ремонтного органу частини в наступі. атаки на напрямі ділянки прориву. Він може назначатися і в глибині оборони ворога в районі позицій його бригадних резервів. Ремонтна рота частини за добу бойових дій розгортається, як правило, тільки на одному ЗППМ. До часу розгортання роти на ЗППМ до неї повинні приєднатися сили та засоби похідних колон.

Тривалість роботи ремонтної роти на ЗППМ визначається необхідністю прибуття більшої її частини до бойових підрозділів до кінця бою. Там вона повинна надавати допомогу підрозділам у підготовці озброєння і техніки до наступних бойових дій. Виходячи з цього, а також з урахуванням часу на розгортання та згортання роти і її переміщення, можна зробити висновок Дії ремонтного органу частини в наступі., що тривалість її роботи на ЗППМ може бути в межах 8-12 годин. Якщо до початку переміщення роти на ЗППМ будуть залишатися об’єкти, ремонт яких не завершено, тоді для його закінчення залишаються необхідні сили та засоби роти. Вони після закінчення роботи повертаються до свого підрозділу.

Забезпечення ремонтної роти військово-технічним майном здійснюється за рахунок створення запасів на складі і в роті. В ремонтну роту звичайно виділяється:

- бронетанкове майно, що забезпечує роботу протягом 2-3 діб;

- ЗІП та матеріали для ремонту озброєння на 3-5 діб;

- автомобільне майно за нормами військових запасів.

Для РЕГ виділяються запасні частини, що дозволяють їй працювати протягом 1-2 діб Дії ремонтного органу частини в наступі.. Запаси ВТМ поповнюються по мірі необхідності із відповідних складів як в ході бою, так і після його закінчення.

Управління технічним забезпеченням в бою здійснює заступник командира частини з озброєння з тилового пункту управління (ТПУ).

Для управління в частині створюється радіомережа технічного забезпечення в складі радіостанцій:

- заступника командира частини з озброєння;

- командира ремонтної роти;

- начальника ГТС;

- начальників ПТС;

- начальників РЕГ (Рем. Г) батальйонів і частини;

- радіостанцій пошкоджених машин.

Зв’язок технічного забезпечення може здійснюватися також рухомими засобами та особистим спілкуванням.

3.3.2. Дії ремонтного органу з’єднання в наступі.

Окремий ремонтно-відновлювальний батальйон (ОРВБ) з’єднання в наступі, як правило, використовується двома автономними частинами, які Дії ремонтного органу частини в наступі. здатні відновлювати озброєння, бронетанкову і автомобільну техніку, засоби зв’язку, інженерне озброєння і інше. При цьому сили і засоби ремонтної роти озброєння будуть розподілятися поміж двома частинами батальйону з урахування задач, що будуть виконувати ці частини.

У випадку прориву сильно підготовленої в інженерному відношенні оборони ворога, при очікуванні великого виходу із ладу озброєння і техніки в районі рубежу переходу до атаки, а також при недостатній укомплектованості особовим складом і технікою, батальйон може використовувати у повному складі.

У випадку, коли ОРВБ з’єднання використовується двома автономними частинами, при висуванні з’єднання на рубіж переходу до атаки переміщується:

- перша частина – без Дії ремонтного органу частини в наступі. засобів, що виділені до складу замикань похідної колони з’єднання, висувається заздалегідь, - за однієї із частин першого ешелону на напрямі головного удару з’єднання;

- друга частина – без засобів, що виділені до складу замикань похідної колони з’єднання - за однієї із частин другого ешелону.

З виходом підрозділів на рубіж переходу до атаки перша частина батальйону звичайно розміщується біля рубежу розгортання у батальйоні колони в готовності до висування для роботи на ЗППМ-1 з’єднання.

Друга частина батальйону зосереджується за другим ешелоном з’єднання у готовності до висування і розгортанню до роботи на ЗППМ-2 або для підсилення першої частини батальйону на ЗППМ Дії ремонтного органу частини в наступі.-1.

Групи технічної розвідки з’єднання, а також евакозасоби, що виділені для роботи з першою частиною батальйону, при висуванні частин на рубіж переходу до атаки, переміщуються за частиною, що діє в першому ешелоні на напрямі головного удару з’єднання. Вони повинні бути готовими до виконання своїх задач по евакуації пошкоджених зразків на ЗППМ з’єднання або на шляхи евакуації старшого начальника.

При використанні батальйону для роботи в повному складі він пересувається за одним із полків, діючих у першому ешелоні на напрямі головного удару з’єднання і діє так, як повинна діяти його перша частина.

З просуванням частин першого ешелону Дії ремонтного органу частини в наступі. в глибину оборони ворога через 1,5-2 години після початку наступу перша частина ОРВБ по сигналу заступника командира з’єднання з озброєння висувається в раніше запланований район організації ЗППМ-1 і розгортається для ремонту зосереджених там пошкоджених зразків озброєння і техніки. Звичайно ЗППМ-1 організується до часу виконання з’єднанням найближчої задачі за рубежем переходу до атаки. Це викликано тим, що при прориві першої позиції оборони ворога буде найбільший вихід озброєння і техніки із ладу. Розгорнуті тут сили та засоби будуть відновлювати озброєння і техніку в смузі від рубежу переходу до атаки до рубежу найближчої задачі з’єднання.

Друга частина батальйону розгортається на Дії ремонтного органу частини в наступі. ЗППМ-2 у ході виконання з’єднанням подальшої задачі в районі найбільшого виходу озброєння і техніки із ладу при розгромі резервів ворога. До кожної частини батальйону, що розгорнуті на ЗППМ, приєднуються ремонтно-евакуаційні сили, що виконували задачі замикань похідних колон з’єднання.

Тривалість роботи на ЗППМ по ремонту озброєння і техніки установлюється з урахуванням прибуття першої частини батальйону до бойового порядку з’єднання до початку виконання ним нової бойової задачі. Друга частина може прибути після виконання з’єднанням найближчої задачі наступного дня. В середньому тривалість робіт на ЗППМ може складати 16-20 годин.

На ЗППМ з’єднання ремонт озброєння і техніки виконується, як Дії ремонтного органу частини в наступі. правило, комплексно, тобто одночасно ремонтується базова машина і установлене на ній озброєння.

Озброєння і техніка, що відремонтовані на ЗППМ з’єднання, приводяться у боєготовий стан і повертаються до своїх підрозділів. Зразки озброєння і техніки, що не відновлені силами та засобами з’єднання, передаються ремонтному органу старшого начальника установленим порядком.

Для евакуації озброєння і техніки на ЗППМ заступник командира з’єднання з озброєння призначає шляхи евакуації з’єднання.

Шлях евакуації звичайно призначається уздовж доріг на напрямі головного удару від ЗППМ-1 на всю глибину його задачі. Як правило, цей шлях повинен проходити через ЗППМ-2, намічений у глибині оборони Дії ремонтного органу частини в наступі. ворога.

При наступі в умовах застосування ворогом зброї масового ураження ремонтні підрозділи ОРВБ завжди повинні бути готові висунутися для відновлення озброєння і техніки в частинах, що зазнали ядерного удару , або замінити потерпілі при цьому ремонтні підрозділи частин. Вони повинні бути також готові до заміни місць ЗППМ у випадку значних рівнів радіації в районах їх розміщення.

4. Бойові, плануючі та обліково-звітні документи


documentaoonrdp.html
documentaoonynx.html
documentaooofyf.html
documentaooonin.html
documentaooousv.html
Документ Дії ремонтного органу частини в наступі.