Розвиток дитини.

Організм дитини є динамічною системою, якій притаманні постійний фізичний і розумовий розвиток.

Цю особливість слід враховувати для створення всеохоплюючої системи супроводу дітей із смертельними хворобами.

Методи організації паліативу повинні передбачати:

× потреби дитини в різних видах допомоги, в залежності від віку

× можливості дитини до спілкування, особливо щодо питань хвороби і смерті

× особливості фармакокінетики і фармакодинаміки знеболюючих препаратів в різних вікових категоріях

× оптимальний підбір лікарських засобів ( форма введення та смакові властивості препаратів)

× умови перебування дитини (дома, в інтернаті, тощо).

Догляд на дому і в хоспісі.

Більшість смертельно хворих дітей отримують допомогу вдома.

Однак діти з ВІДЛ/СНІД, серед яких - високий рівень сирітства, потребують державного Розвиток дитини. забезпечення умов надання паліативної допомоги.

Урахування демографічної ситуації, її постійний аналіз дозволить спланувати потреби в структурі (структурах) хоспісного типу для забезпечення умов достойного закінчення життя хворій на ВІЛ/СНІД дитині-сироті.

Стан дитини.

Оцінити біль в дитини важко, особливо коли контакт з нею обмежений віковими особливостями.

Ретельне спостереження за поведінкою, емоційним станом, контакт з батьками або особами, які забезпечують догляд, дозволять на підставі існуючих методик визначитись із мірою страждань і вжити необхідних заходів для їх полегшення.

З метою оптимізації паліативної допомоги, враховуючи складність об’єктивної оцінки болю у дітей, доцільно неодноразово (динамічне) визначати рівень больових відчуттів.

Симптоматична терапія.

Досвід Розвиток дитини. медикаментозного забезпечення знеболення у дітей з ВІЛ/СНІД в світі є обмеженим.

Частково він базується на загальних педіатричних підходах, частково –

запозичений із принципів паліативної допомоги дорослим з ВІЛ/СНІД. Очевидним є факт: хвора дитина, яка страждає від болю – потребує ефективного знеболення, в тому числі із застосуванням наркотичних препаратів.

Три - рівні знеболення за системою ВООЗ:

Біль

¯

3-ій рівень (найнижчий) – ненаркотичний анальгетик ± допоміжний препарат

¯

Біль зберігається, або посилюється

¯

2-ий рівень (середній) – легкий наркотичний анальгетик ± допоміжний препарат

¯

Біль зберігається, або посилюється

¯

1-ий рівень(сильний) – сильний наркотичний анальгетик ± ненаркотичний анальгетик ± допоміжний препарат

¯


documentaoohzfl.html
documentaooigpt.html
documentaooioab.html
documentaooivkj.html
documentaoojcur.html
Документ Розвиток дитини.